Evaluare utilizator: 1 / 5

Steluță activăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Metoda ToString este utilizată poate a formata numere într-un mod specificat. Desigur, că în cele mai multe cazuri, atunci când creăm un soft ne dorim să afișăm numerele rezultate într-un mod mai ușor de citit pentru utilizator. De exemplu, 3.520.000 este mai ușor de citit decât 3520000 sau putem utiliza simbolul unei monede s.a.m.d.

{jcomments on}

Tipuri de formatări:

"N" or "n" Format număr

"F" or "f"  Format cu punct fix

"E" or "e" Format științific exponențial

"C" or "c" Format monedă

"P" or "p" Format procent

Specificarea preciziei

Fiecare format string (șir) poate fi opțional urmat de un număr întreg care îndică câte cifre se vor afișa după virgula zecimală.

Exemple:

25.4                           "n1"                25.4

25.446                        "n2"                25.45

1234567.1                 "N"                  1,234,567.10

123456.0                   "f2"                  123456.00

123456.0                   "e3"                 1.235e+005

.123                            "P"                  12.30 %

1234567.8                 "C"                  1,234,567.80 lei

De asemenea, putem utiliza “d” sau “D” cu un număr întreg care specifică lungimea numerelor adăugând zerouri la stânga dacă numerele au lungimea mai mică decât numarul întreg specificat.

Exemple:

12        "d"       12

12        "d4"     0012

2          "d2"     02

 

Exemplu de cod:

namespace calc_val

{

   publicpartialclassForm1 : Form

   {

       //Declarare variabila globala

       double val;

        

       public Form1()

       {

           InitializeComponent();

       }

       privatevoid btnValoare_Click(object sender, EventArgs e)

       {

           //Declarare variabile locale

           double pret;

           double buc;

           //Atribuire valori catre variabile

           pret = double.Parse(txtPret.Text);

           buc = double.Parse(txtBuc.Text);

           //Calculare valoare

           val = pret * buc;

           //Afisare valoare sub forma de moneda

            lblValoare.Text = val.ToString("C");

       }

       privatevoid btnalteafisari_Click(object sender, EventArgs e)

       {

           //afisare sub forma de numar cu cinci zecimale dupa virgula

           lblValoare.Text = val.ToString("n5");

       }

       privatevoid btnUrmatorul_Click(object sender, EventArgs e)

       {

           //Golirea controalelor

           txtBuc.Text = "";

           txtPret.Text = "";

           lblValoare.Text = "";

       }

       privatevoid btnIesire_Click(object sender, EventArgs e)

       {

           //Iesire din program

           this.Close();

       }

   }

}