Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Variabilele sunt caracterizate prin:

 • Nume (identificator), de exemplu suma
 • Tip (tipul de dată pe care îl conține), de exmplu int
 • Valoare (informațiile stocate), de exemplu 10

{jcomments on}

Numele variabilei are rolul de identificator utilizat de către compilator pentru a aloca o zonă de memorie valorilor pe care le utilizăm în programul nostru și a identifica zona de memorie alocat variabilei respective.

Atunci când numim o variabilă trebuie să respectăm câteva reguli, și anume:

 • Numele variabilelor pot conține litere a-z, A-Z, cifre 0-9 precum și caracterul “_”.
 • Numele unei variabile nu poate începe cu o cifră
 • Numele variabilelor nu pot coincide cu un cuvânt cheie din limbajul C#, de exemplu char, object, null, this, double, etc.

Dacă dorim să numim o variabilă utilizâd un cuvânt cheie, noi putem utiliza un prefix la numele variabilei, și anume “@”. De exemplu, @int, @null, @object sunt nume de variabile valide pe când int, double, object sunt invalide.

Exemple:

Nume de variabile valide:

 • num1
 • nume
 • _prenume

Nume de variabile invalide care vor duce la erori de compilare:

 • 1nume
 • while
 • double
 • 3

Căteva recomandări pentru numele variabilelor:

 • Numele variabilelor nu ar trebui să fie nici prea lungi, nici prea scurte, ele trebuie să clarifice scopul variabilei în programul nostru.
 • Literele mari și cele mici trebuie utilizate cu precauție deoarece C# le tratează distinct. Adică, prenume, Prenume sunt variabile diferite.
 • Numele ar trebui să fie descriptiv și să explice pentru ce variabila este utilizată în programul nostru. De exemplu, un nume potrivit pentru a stoca vârsta angajaților este varsta și nepotrivit este a45.
 • Numai literele latine ar trebui utilizate. Deși, alfabetul chirilic este permis și recunoscut de compilator, nu este o bună practică de a-l utiliza pentru a numi variabile.
 • Este o bună practică ca o variabilă să înceapă cu o literă mică, iar un cuvănt nou în numele variabilei să înceapa cu literă mare. De exemplu, numeFamilie este corect și mai bun de utilizat decât numefamilie sau nume_familie. Utilizarea caracterului “_” este considerată o practică proastă.

Iată câteva exemple de nume de variabile:

 • numeFamilie
 • varsta
 • sumaTotal
 • startAngajatiMarca

Iată căteva exemple de nume de variabile, corecte dealtfel, dar nerecomandate a fi utilizate într-un program C#:

 • _nume (începe cu _)
 • VARSTA (scris cu litere mari)
 • Suma_Total (începe cu literă mare și conține _)
 • d50 (numele nu este descriptiv și nu oferă clar scopul variabilei în program)
 • numeFamilie1, numeFamilie2 etc (nu este corespunzător ca o variabilă să conțină numere cu excepția cazului în care contribuie la îmbunătățirea clarității utilizării variabilei respective; cu toate acestea, dacă se impune utilizarea într-un program C# a mai multor variable cu același nume, care vor stoca același tip de date, este mai recomandat să creați o variabilă de tip tablou sau matrice(array), denumit numeFamilie, de exemplu)

                    Variabilele ar trebui să fie numite scurt și explicit încât să clarifice scopul lor într-un program. Dacă o variabilă nu este denumită corespunzător, aceasta face ca un program să fie foarte greu de citit și de modificat mai târziu.

Declarare variabile

Declararea unei variabile într-un program C# presupune parcurgerea următorilor pași:

 • specificarea tipului (cum ar fi int)
 • specificarea numelui (identificator, cum ar fi suma)

Sintaxa pentru declararea unei variabile:

<tip> <identificator> = <initializare>;

Iată exemple de declarare a unor variabile:

 • int varsta;
 • string numeFamilie;
 • double arieCerc;

Atribuire valoare unei variabile

Atribuirea unei valori către o variabilă înseamnă a furniza o valoarea variabilei respective și care va fi înregistrată de aceea variabilă. Operația de atribuire a unei valori unei variabile se realizează utilizând operatorul “=”.

Iată cîteva exemple de atribuire de valori unor variabile:

 • varsta = 30;
 • nume = “Adrian Ionescu”;
 • primulNumar = 100;

Inițializarea unei variabile

Cuvântul inițializare înseamnă specificarea unei valori inițiale pentru o variabilă. Dacă setăm o valoare către o variabilă atunci când o declarăm înseamnă că o inițializăm.

Valorile implicite ale variabilelor

Fiecare tip de variabilă în C# are o valoare implicită care este utilizată când nu setăm o valoare în mod explicit pentru o variabilă. Tabelul de mai jos reflectă valorile implicite ale tipurilor de variabile:

Tip dată

Valoare implicită

Tip dată

Valoare implicită

sbyte

0

float

0.0f

byte

0

double

0.0d

short

0

decimal

0.0m

ushort

0

bool

false

int

0

char

'\u0000'

uint

0u

string

null

long

0L

object

null

ulong

0u

 

Files:
caracteristici_variabile
Date 2014-10-11 Filesize 715.2 KB Download 129