Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Selectorul ID este utilizat pentru a specifica un stil css către un singur (unic) element html. El este folosit o dată pe o pagină şi este un identificator unic pentru un element. Pentru a defini un selector id utilizaţi simbolul diez (#) după care numele selectorului id. Numele ar trebui să conţină doar litere, cifre, liniuţă, fără spaţii. El utilizat pentru orice element unic pe o pagină web, cum ar fi antetul (header), meniul principal de navigare (main meniu), subsolul (footer) sau altă parte a interfeţei. Pentru a insera într-un element html stilul css creat de un selector id, va trebui să utilizaţi un atribut id, iar valoarea acestuia va fi numele selectorului id ( id=”nume id”).

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Selectorul class este utilizat pentru a specifica stiluri css către mai multe elemente html.

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Dorim să aplicăm acelaşi stiluri la mai multe elemente HTML. Spre exemplu, dorim să aplicăm culoarea roşie pentru scrierea nivelurilor de titlu, adică pentru h1, h2, h3, h4, h5, h6. Putem să aplicăm acest stil pentru fiecare element în parte, în felul următor:

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă

În CSS selectorii sunt elemente HTML asupra cărora se aplică regulile CSS. Selectorul face, pur şi simplu, referire la un element HTML.

De exemplu, dacă doriţi să formataţi nivelul de titlu h1 care apare într-o pagină web, veţi crea în CSS un stil pentru  selectorul h1. În esenţă, un selector redefineşte modul în care browser-ul afişează un anumit element HTML.